Περί της Ελληνικής διατροφής

Είστε εδώ

Η τροφή αυξάνει , ενδυναμώνει, εξομοιώνει ανάλογα με την φύσιν και την θρεπτικήν αξίαν και πεπτομένη , αφομοιούται εις πάντα τα μέρη του σώματος και ενσωματούται  εις όλον τον οργανισμόν.. τρε΄φει δυναμικά οστά, σάρκα, μύες, όργανα, νεύρα, αγγεία, οργανικά συστήματα , εαν είναι καλή,  φυσική και υγιεινή ωφελεί , εαν είναι κακή , μη φυσική βλάπτει και φέρει ασθενείας. 
                                                                                                                     ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ  ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΗΣ
 
Η τροφή προκαλεί κάθαρσιν του οργανισμού φυσικήν, φυσιολογικήν, άλλως είναι καταστροφική δια τον οργανισμόν του ανθρώπου πάσης ηλικίας άρρενοσ και θήλεος.
 
                                                                                                                     ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ  ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΗΣ
 
Αι διαφοραί των νόσων οφείλονται εις την διατροφήν του ανθρώπου.
 
                                                                                                                      ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ  ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΗΣ
 
ο άνθρωπος οφίλει να επιλέγει τροφάς ευστομάχους, ευχύμους, ευπέπτους, φυσικάς και υγιεινάς εις αναλογίαν ποσότητος και ποιότηος θρεπτικών συστατικών , δια την φυσικήν , φυσιολογικήν ψυχοσωματικήν ευεξίαν του καταναλωτού ανθρώπου προς π΄ροληψιν και αποφυγήν διαταραχών και νοσηρών καταστάσεων.
 
                                                                                                            ΓΑΛΗΝΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟΡΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
Η θρεπτική αξία των εδεσμΆτων στηρίζεται εν πολλοίς εις την επιλογήν φυσικών, υγιεινών τροφών και εις τον τρόπον παρακσυεής μαγειρεύματος .
 
                                                                                               ΓΑΛΗΝΟΣ  ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ
 
Δίαιτα δεν υπάρχει , αλλά μόνον πρσωπική διατροφή αναλόγως των αναγκών προς διατήρησιν του κανονικού βάρους του σώματος. (8,279, 4-15).
 
                                                                                                               ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΕΙΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ
 
Δια τα παιδιά η διαιτητική περιλαμβάνει εις ανάλογον ποσότητα κια ποιότητα έδεσμα φυσικόν, υγιειν΄ν. ώστε καλώς να πάιζουν, να κοιμώνται ίνα έχουν υγείαν. (8,255,28-30).΄, 
 
                                                                                                                ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΕΙΛΙΟΣ ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ
 

Άμυνα υγιούς διατροφής  είναι η ευσυνείδητη νοηματική λειτουργία των Ελλήνων γηγενών έναντι διαχρονικών διατροφικών θεσμών με εθνικήν διατροφικήν παιδείαν και αγωγήν απο παιδικής ηλικίας μέχρις υπερηλίκου ηλικίας. 

 
                                                Δρ Πυρηνικός Ιατρός Δρ Παθολόγος Δρ Ιστορικός Ιατρικής ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Ι ΠΑΣΧΟΣ
                                                ΗΗ Ελλήνων γηγενών Ανθρώπου Ιατροδιατροφολογια, 2014 μ.Χ.)
 
Είναι επάναγκες και ωφελεί τα μέγιστα η Ελλήνων γηγενών διαχρονική διατροφή, ως ιατροδιατροφολογία και διασώζει παντα άνθρωπον, όπου γης απο τον όλεθρον βιομηχανοποιημένην και γενετικώς μεταλλαγμένηντροφήν.
 
                                                Δρ Πυρηνικός Ιατρός Δρ Παθολόγος Δρ Ιστορικός ιατρικής ΑΠΟΤΣΟΛΟΣ Ι ΠΑΣΧΟΣ
                                                (Η Ελλήνων γηγενών Ανθρώπου Ιατροδιατροφολογια, 2014 μ.Χ.)

Τα Μαγούλιανα

Κατασκευή ιστοσελίδων ENTERID

 

Ωράριο λειτουργίας

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Δευτέρα - Σάββατο 08:00 π.μ. - 23:00
ΚΥΡΙΑΚΕΣ 10:00 Π.Μ. - 20:00

Ο μάγειράς μας, το προσωπικό μας, το χαμογελό μας, η αίθουσά μας, η εμπειρία μας είναι στην διάθεσή σας για κάθε είδους εκδηλώσεων
Εστιατόριο στην Αμαλιάδα τα Μαγούλιανα.